Skautský oddíl
NASHURO Kozlovice

"...dobré věci nespravíš..."

Na těchto stránkách se dozvíte o našem oddíle, který působí v Kozlovicích, můžete si prohlédnout fotky z akcí, kterých jsme se účastnili nebo sami pořádali a také zde najdete informace, jak se k nám připojit. Zároveň bychom byli rádi, kdyby tento web posloužil k předávání informací mezi skauty a také ke komunikaci s „neskauty“.


Aktuality

Skautské odpoledne pro rodiče

Termín tábora se rychle blíží, proto bychom Vás chtěli pozvat na Skautské odpoledne pro rodiče, které proběhne 3.6.2018 od 15:00 u skautské klubovny.
Hlavním bodem „programu“ bude předání podrobných informací o táboře týkajících se místa konání, času odjezdu, potřebného vybavení nebo třeba dokumentace, kterou dítě musím mít s sebou vyplněnou. Také zde bude prostor pro odevzdání přihlášky a zaplacení účastnického poplatku. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, rádi Vám je zodpovíme na místě.

Kromě těchto oficiálních věcí bude připraveno pár drobných doprovodných aktivit – např. několik úkolů, kde mohou děti ukázat rodičům, co se v oddíle naučily, můžete si prohlédnout fotky z proběhlých akcí a také bude každá družina hrát krátkou scénku. V průběhu odpoledne bude k dispozici také ohniště, kde bude možnost opéct si špekáčky (přineste si, prosím, své) a pokud bude zájem, tak si zazpívat s kytarou pár písniček.
Budeme moc rádi, pokud se s Vámi uvidíme.
Pokud by se stalo, že nebudete moci dorazit, budou informace o táboře také na našich stránkách www.kozlovice.skautifm.cz .

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně skautského odpoledne nebo tábora, můžete se obrátit na: Alžběta Tkáčová (Cviky) - 721 507 056 nebo Filip Tkáč (Gembo) - 732 875 357

Základní informace ke skautskému táboru 2018


Termín: 1.-14.7.2018
Místo konání: Růžďka (okres Vsetín)
Cena: 2.500 Kč (každé další dítě 2.000 Kč)
Cena tábora je od letošního roku o něco vyšší, než tomu bylo v minulých letech. Důvodem je zdražování potravin a materiálů, který je potřeba na realizaci tábora.
Přihlášku i s penězi odevzdejte do 3.6.2018 rádci družiny nebo je možné ji odevzdat na skautském odpoledni, kde získáte také podrobnější informace (info viz níž).

Oddílová víkendovka ve Frýdlantu nad Ostravicí 18.-20.5.2018

Kdysi dávno, v hlubokém pralese, dva kmeny pravěkých lidí už od nepaměti soupeřily o tajemnou, v té době velmi nezvyklou věc… o šampón. Pomůžeš mladému Světlovlasovi, jeho kamarádu Tmavovlasovi a jejich kmenu zvítězit v boji proti Špinavovlasům?
Cena: 350,- Kč
Sraz: 16:20 na zastávce Kozlovice střed v Krojích (oddílovém tričku)
Návrat: cca v 10:20 do Kozlovic Co s sebou: spacák, karimatku, pevné boty, oblečení na ven i dovnitř, pláštěnku, pyžamo, baterku, přezůvky, věci osobní hygieny, kartičku zdravotní pojišťovny, kartičku na slevu jízdného, zápisník a psací potřeby, šátek na hry, dále podle vlastního uvážení. Vyhrazujeme si právo zabavit mobily, pokud budou rušit program. Pokud byste mohl/a poskytnout auto na zpáteční cestu, prosím zaškrtněte v přihlášce.
V případě dotazů volejte: Dorota Mikušková - 733109103 nebo Veronika Eliášová - 737666071

Výprava na Ivančenu 21.4.2018

Pojeď společně se svým oddílem a skauty z celé ČR oslavit svátek skautů. Vyrazíme ke kamenné mohyle na Ivančeně (Poblíž vrcholu Lysé hory), která zde byla postavena na památku skautům padlým za 2. světové války. Kromě super výletu tě čekají i parádní hry a další zajímavý program.
Sraz: v sobotu 21.4. v 7:30 u zastávky ,,Kozlovice střed,,
Návrat: nejpozději do 18:45 h
S sebou: skautský kroj (pokud máš), dobré boty, pláštěnku, pokrývku hlavy, jídlo a pití na celý den, 80 Kč na dopravu, průkazku na slevu, průkazku pojišťovny, psací potřeby a papír, šátek na hry
V případě dotazů volejte: Pavla Bílková(Antie) - 773 226 180 nebo Annette Vittová(Hopík) – 737 161 101

Hra ve městě 10.3.2018

Král Rudolf II. náhle těžce osiřel, mudrci tvrdí, že mu zbývá už jen pár dní, pomoci by mu dokázal už jen kámen mudrců a navíc se někde v ulicích F-M nachází návod na sestrojení Golema, dostat se takový Golem do nepovolaných rukou, by znamenalo zkázu, proto potřebujeme vás, státní alchymisty!!!
Sraz: 10.3. v 7:40 na zastávce „střed“ nebo „u kříže“ směr F-M
Návrat: 15:15 na zastávce „střed“ nebo „u kříže“
S sebou: slibový šátek na sebe, něco na psaní, blok, jídlo a pití na celou dobu, teplé sportovní oblečení a pevné boty, 50Kč, kartičku na slevu jízdného a kartičku MHD, šátek na hry, kartičku ZP
V případě dotazů volejte: Nicola Wirthová (Niky) - 733410806 nebo Klára Holubová (Rádio) – 607492803

Plánované akce na půlrok 2018:

27.1. 2018 - Oddílové bruslení

24.2. 2018 - Oddílová výprava

10.3. 2018 - Hra ve městě

21.4. 2018 - Výprava na Ivančenu

12.5. 2018 - Závod vlčat a světlušek

18.-20.5. 2018 - Oddílová víkendovka

16.6. 2018 - Oddílový turnaj v ...

v první půlce června - odpoledne pro rodiče

1. 7. - 14. 7. 2018 - Skautský tábor

Výprava na Stolovou 24.2.2018

Pojďme se vydat po stopách Hanzelky a Zikmunda na cesty po Jižní Americe a okusit nesnáze, které byly jejich denním chlebem!
Sraz: v 7:20 na zastávce Kozlovice „střed“ nebo „u kříže“ (pojedeme do Frenštátu a potom vlakem směr divočina!)
Návrat: do 18:00 v Kozlovicích
S sebou: boty a oblečení na hory, dost jídla a pití na kus dne, šátek na hry, zápisník a tužku, průkazku na slevu jízdného (pokud máš), průkazku ZP a 80 Kč na jízdné
V případě dotazů volejte: Ondřej Šigut (Bagr) - 605914508

ZMĚNA VE VEDENÍ ODDÍLU

Vážení rodiče,
chtěli bychom Vás informovat, že od nového roku dojde k oficiálnímu předání vedení oddílu. Doteď oddíl vedl Wydrák (Vojtěch Tkáč) a jeho zástupkyně Čove (Jana Harabišová). Tito lidé vedli oddíl poslední čtyři roky a odvedli velký kus práce. V tuto chvíli však mají příliš mnoho (ať už pracovních nebo osobních) povinností, kvůli kterým již nemohou věnovat skautingu tolik času. Proto jsme se ve vedení dohodli, že oddíl předají mladším vedoucím.

Nyní budou tyto funkce zastávat:
Vedoucí oddílu
Alžběta Tkáčová – Cviky
+ 420 721 507 056
alzbeta.tkacova@seznam.cz

Zástupce vedoucí oddílu
Filip Tkáč – Gembo
+ 420 732 875 357
philipetkac@gmail.com

Hospodář oddílu
(stále)
Filip Pustka – Delfín

(přebírá tuto funkci)
Vojtěch Krpec - Lee

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, problém nebo cokoliv jiného, co budete potřebovat řešit v rámci oddílu, můžete kontaktovat nové vedení oddílu na výše uvedené kontakty.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jako každý rok Vás i letos žádáme, abyste za své dítě zaplatili registrační poplatek. Pro letošní rok je stanoven na 700 Kč za dítě. V případě, že má rodina v oddíle více dětí, platí první dítě 700 Kč a každé další 600 Kč.
Peníze z registrace se částečně použijí na chod organizace (část poplatku směřuje na ústředí Junáka, odkud je dále přerozdělují podle potřeby v podobě dotací, příspěvků, pojištění členů...), ale velká část zůstává přímo v oddíle. Tyto peníze se pak během roku používají na nákup materiálů a vybavení, které je potřeba na program a fungování oddílu, zaplacení energií v klubovně, dotování některých akcí, apod.

Prosíme o odevzdání přihlášky a zaplacení registračního poplatku do 19.1.2018.

Děkujeme.

ODDÍLOVÁ VÁNOČNÍ PŘESPÁVAČKA V MĚRKOVICÍCH 8.12. - 9.12.2017

To snad ne! Zrovna teď před Vánocemi se do toho všeho chystání, pečení cukroví a uklízení muselo něco stát. Nebudete tomu věřit, ale ztratilo se jablko ze stromu poznání. Nešikům Petronelovi a Uriášovi se zase něco povedlo. Věříme ale, že se nám pokusíš pomoct a společně ho najdeme. Bez jablka poznání by to přece nebyly ty pravé Vánoce.
Sraz: v pátek 8.9. v 16:45 na zastávce Kozlovice střed
Návrat: v sobotu 9.9. v 15:15 na zastávce Kozlovice střed
Cena: 100 Kč (zbytek peněz se bude vracet)
S sebou: karimatku, spacák, věci na spaní a teplé oblečení na ven, přezůvky, hygienické potřeby, oblečení dovnitř, baterku, šátek na hry, psací potřeby, kartičku zdravotní pojišťovny, kartičku na slevu jízdného, PÁTEČNÍ VEČEŘI, dárek pro kohokoliv ze svojí družinky v hodnotě 50 Kč
V případě dotazů volejte: Petišů (Marie Kurečková) - 608475423 nebo
Marťi (Martina Janáková) - 733764281

ODDÍLOVÁ VÍKENDOVKA Hodoňovicích 13.–15.10.2017

Prezident Thomas Jefferson Tě volá, abys pod vedením Lewise a Clarka prozkoumal území, které spojené státy právě odkoupily od Napoleona. Tak co, příjmeš jeho pozvání?
Sraz: v pátek 13.10. v 16:15 na zastávce Kozlovice střed
Návrat: v neděli 15.10. autama mezi 12:15 a 12:30
Cena: 300 Kč
S sebou: karimatku, spacák, oblečení a boty na ven podle počasí, přezůvky, oblečení dovnitř, oblečení na spaní, baterka, kroj nebo oddílové triko (kdo má), hygienické potřeby a ručník, pláštěnku, kartičku zdravotní pojišťovny, šátek na hry, psací potřeby,kartičku na slevu jízdného a zbytek podle vlastního uvážení.
Mobily nechte doma. Vyhrazujeme si právo mobily zabavit a vrátit na konci akce. Pro kontakt se svým dítětem, můžete volat –Patrik Tománek 736 735 231 nebo Daniel Lokaj 735 298 749 Pokud bude vaše dítě chtít zavolat vám, doporučujeme ať si s sebou donese na papírku číslo na vás a zprostředkování zařídíme my.
V případě dotazů volejte: Patrik Tománek (Hatla) - 736 735 231 nebo
Daniel Lokaj (Matoni) - 735 298 749